Lovændring pr 10. juni

Hovedbestyrelsens forslag om ændring af lovene blev med en enkelt tilføjelse vedtaget på det ekstraordinære delegeretmøde i Fredericia i går.

Ændringen er nu indarbejdet i lovene som kan ses her.