Reglement for Dansk Skak Unions Pokalstævne

§ 1          Stævnets ledelse

 • Pokalstævnet arrangeres af Dansk Skak Union.
 • Dansk Skak Union udpeger en turneringsleder (TL) for pokalturneringen
 • Hver hovedkreds udpeger en dommer som skal assistere TL ved finalestævnet, hvis dette ønskes.

§ 2          Stævnets opbygning

 • Pokalfinalestævnet afvikles Pinsesøndag.
 • Til rundelægning benyttes monradsystemet.
 • Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning.
 • Stævnet afvikles i 5 rækker, hvor hver hovedkreds har ret til 2 hold i hver række.
  • Juniorrækken
  • Seniorrækken +50
  • Seniorrækken +65
  • Bredderækken
  • Eliterækken
 • Hver hovedkreds har ret til to hold i hver række. Der er dog fri tilmelding i junior- og seniorrækkerne. Resterende hold kvalificeres gennem hovedkredsen.

§ 3          Holdindskud

Deltagende klubber opkræves et deltagerindskud pr hold der deltager i stævnet. Indskuddet fastsættes af HB og udgør 100 kr. pr. hold hvis ikke andet er fastsat.

§ 4          Hold:

 • Et hold består af 4 spillere og evt. 1 reservespiller.
 • Alle deltagere skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub de repræsenterer ved pokalstævnet.
  • Deltagende hold i seniorrækkerne kan dannes på tværs af klubberne.
  • Deltagende hold i juniorrækken kan dannes på tværs af klubberne – dog skal spillerne alle komme fra samme hovedkreds.
 • Hvert hold udpeger en holdleder som står for kontakten med stævneledelsen, og sørger at få rundekort udfyldt efter hver runde.
 • Sammen med hovedkredsens tilmelding af hold indsendes en styrkeliste med de spillere der spiller på holdene ved pokalstævnet. Spillerne skal stille op i denne orden ved stævnet.
  • Styrkelisten skal indeholde følgende:
   • Navn (Alle)
   • Alder (Junior og Seniorrækken)
   • Klub (Alle)
   • Ratingtal pr. 01 januar (Alle)
   • Telefonnummer til holdleder, eller anden der kan skabes kontakt til på spilledagen.

Eliterækken:

Et hold kan frit deltage i eliterækken uanset ratingtal.

Bredderækken:

Et deltagende hold i Bredderækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på 1800 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte liste fra DSU. Ikke ratede spillere tildeles et ratingtal i henhold til EMT reglementet.

Juniorrækken:

Spilleberettiget i juniorrækken er juniorer der ikke er fyldt 20 år d. 1. januar, samme år, stævnet afvikles.

Seniorrækken +50:

Berettiget til at deltage i seniorrækken +50 er enhver, der fylder 50 år senest det år, stævnet afvikles.

Seniorrækken +65:

Berettiget til at deltage i seniorrækken +65 er enhver, der fylder 65 år senest det år, stævnet afvikles.

§ 5          Ændring af styrkelisten

Såfremt klubben får et nyt medlem, kan denne spiller tilføjes styrkelisten efter ønske, såfremt spilleren er registreret hos RO senest 1 måned før stævnet.

§ 6          Anvendelse af reserver

Reserven indsættes på holdet efter sin placering på styrkelisten.

§ 7          Tilmelding af hold

Hovedkredsen indsender senest 1 måned før pinsesøndag en liste over tilmeldte hold fra den pågældende hovedkreds.

Tilmelding skal indeholde følgende:

 • Navn på Klub / Hold
 • Styrkeliste jf. § 4
 • Forudbestilling af frokostbuffet ved pokalstævnet

§ 8          Stævneregler

 • Der spilles med FIDE’s regler for hurtigskak.
 • Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr. parti + 5 sek. / pr. træk fra træk 1.
 • Hjemmeholdet har hvid på de lige brætter og udeholdet har hvid på de ulige brætter.
 • Holdlederen sørger for at udfylde rundekortet efter hver runde. Såfremt et rundekort ikke er udfyldt tildeles der 0 point i de partier der ikke er udfyldt.
 • Hvis et hold ikke gennemfører en runde med minimum 3 spillere, taber holdet 4-0
 • Hvis en spiller bruges ulovligt vil det pågældende parti uanset resultat være vundet af modstanderen
 • Afgørelse om 1. pladsen i de enkelte rækker afgøres efter følgende:
  • Individuelle brætpoint
  • Matchpoint (Vundet kamp giver 2 Mp, uafgjort 1 Mp og en tabt kamp giver 0 Mp)
  • Indbyrdes kamp
  • Lynskak omkamp iflg. § 9.
 • Der er rygeforbud i spillelokalet.

§ 9          Regler for omkamp

Såfremt der skal findes en vinder af kampen, er det det hold som opnår flere points end modstanderne. I tilfælde af ligestilling spilles straks en ny kamp, hvor der byttes farve på de enkelte brætter, og betænkningstiden er 6 minutter for den spiller, der fører de hvide brikker, og 5 minutter for den spiller, der fører de sorte. Der spilles da efter FIDE’s regler for lynskak. Vundet parti giver 1 point, tabt parti giver 0 point og remis giver 1 point til den spiller, der førte de sorte brikker. Har begge hold scoret lige mange point, er det pointet på bræt 1, der afgør.

§ 10        Præmier

 • Dansk Skak Union udsætter præmier til pokalstævnet
 • I hver række spilles der om 1 vandrepokal som ikke kan vindes til ejendom
  • Den vindende klub sørger i det efterfølgende år for at få pokalen indgraveret med klubbens navn. Omkostningerne forbundet hermed afholdes af Dansk Skak Union mod gyldig kvittering herfor.
  • Når vandrepokalen er fyldt ud med navne afgøres dens placering af hovedbestyrelsen.

§11        Dispensationer og ændringer

              Dispensation fra nærværende reglement kan gives alene af TL

§12        Ankemuligheder

Der forefindes ikke en turneringskomité til pokalstævnet, hvorfor det ikke er muligt at indanke TL’s beslutninger på spilledagen.