Regler for Senior-DM for 50+ og Senior-DM for 65+ i hurtigskak.

Der deltager mindst 8 spillere som over to dage spiller 8 runder efter Schweizersystemet. Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak med en betænkningstid på 20 minutter til hele partiet Herudover tillægges der 10 sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 50 år senest det år, hvor turneringen afvikles.

Der spilles i 2 grupper – den ene for spillere, der er fyldt 50 senest det år, hvor turneringen afvikles. Den anden gruppe er for spillere, der er fyldt 65 år senest det år, hvor turneringen afvikles.

Hvis der ikke er mindst 8 spillere i hver gruppe, slås grupperne sammen og alle spiller i samme gruppe.

Vinder af turneringen er den spiller, som har opnået flest points. Ved ligestilling i points anvendes almindelig korrektionsberegning. Ved fortsat ligestilling deles præmie og titel. Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester i hurtigskak 50+ henholdsvis Danmarksmester i hurtigskak 65+”.

I tillæg til præmier kan der ydes tilskud til deltagelse i internationale 50+ eller 65+ turneringer. Turneringen er åben for deltagelse af udenlandske spillere. Titlen og tilskud til deltagelse i internationale turneringer kan kun vindes af spillere, der er registrerede i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet.