Instruks for dommere ved Dansk Skak Unions pokalstævne

  1. Til at lede kampene skal der udpeges en dommer, som bør være i besiddelse af Unionens dommerlicens I eller II

Denne har pligt til at:

  • Påse, at nærværende spilleregler overholdes og overvåge kampens gang.
  • Iværksætte de afgørelser, som han træffer i de stridsspørgsmål, som kan fremkomme i løbet af kampen.
  • Pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende spilleregler.
  • Sørge for, at reglementet er til stede i spillelokalet ved hver kamps afvikling.

2. Før kampene begynder skal dommeren undersøge at:

  • Brikkerne er stillet rigtigt op og at urene er trukket op og indstillet til betænkningstiden
  • Spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere.

3. Han skal indskærpe overfor spillere og tilskuere, at det ikke er tilladt at gøre opmærksom på tidsoverskridelser.

4. Han skal starte alle urene ved den fastsatte spilletids begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.

5. Han skal sørge for, at der er ro i spillelokalet

6. Han skal på anmodning fra en af spillerne vurdere et remiskrav

7. Hvis rækken sluttes uden at have fundet en vinder efter reglementets § 8, skal en vinder findes. Dommeren iværksætter herefter en omkamp efter pokalturneringens reglement § 9.

Før omkampens start skal han gøre opmærksom på, at der spilles efter FIDE’s regler for lynskak som disse er oversat i skakhåndbogen.

(Ulovligt træk er udført når der er trykket på uret og modstanderen har ret til at kræve gevinst, såfremt han ikke selv har udført sit eget træk)

(Med undtagelse af tillæg B2 som beskrevet i reglementet)