Bestemmelser for Pige-DM

Version marts 2021. Tilpasset visning på hjemmeside.

 1. Grupper og DM-titler
  1. Grupper: P-08, P-10, P-13, P-16, og P-20 – For spillere som fylder hhv. 8, 10, 13, 16, og 20 (eller er yngre) i året for stævnets afholdelse.
  1. I hver af disse pigegrupper kåres en ”P-xx Pige-Danmarksmester”, såfremt der er mindst 3 deltagere.
 2. Turneringsform
  1. Turneringen spilles efter reglerne i EMT reglementet, og der spilles i de nævnte grupper efter schweizersystemet eller monradsystemet, evt. i alle mod alle-grupper. Det benyttede program til rundelægningen, samt korrektionsmetoden, skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde.
  1. Det bør tilstræbes, at grupper ikke slås sammen på tværs af alderstrinnene. Titler, præmier, placeringer og kvalifikationer i hver gruppe afgøres uafhængigt af om grupper spiller sammen eller hver for sig.
  1. P-08, P-10 og P-13 spiller syv runder med 45 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk, mens P-13, P-16 og P-20 spiller fem runder med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.
  1. Arrangørerne kan, efter aftale med den ungdomsansvarlige i Dansk Skak Union, lave ændringer af antal runder og betænkningstid, hvis dette måtte blive nødvendigt.
  1. Turneringen afholdes over en weekend med 1. runde fredag aften og med to runder lørdag hhv. søndag i de ældste grupper og tre runder lørdag hhv. søndag i de yngste grupper.
  1. Der spilles efter FIDE’s regler for skak således som disse findes oversat i Skakhåndbogen. Der er noteringspligt bortset fra i P-08, hvor spillerne dog gerne må notere alligevel.
  1. Alle grupper rates i DSU, og alle de grupper, der opfylder betingelserne for FIDE-rating, FIDE-rates.
 3. Titler, placeringer, præmier og kvalifikationer
  1. Vinderen i hver gruppe er den spiller, der har scoret flest point, og Danmarksmester-titlerne tilfalder vinderne i de enkelte grupper jf. nedenstående kriterier. Ved ligestilling findes vinderen ved korrektionsberegning.
  1. P-DM-titler kan kun vindes af spillere, som er:
   1. medlemmer af Dansk Skak Union, og
   1. er bosiddende i Rigsfællesskabet eller er dansk statsborger, og
   1. såfremt de er registreret i FIDE, er registreret som en repræsenterede en del af Rigsfællesskabet.
  1. Alle øvrige placeringer afgøres efter scorede point og derefter ved korrektion. I alle grupper tilfalder guld-, sølv- og bronze-placeringerne de 3 øverstplacerede spillere i gruppen.
  1. De 2 øverstplacerede i hver gruppe P-13, P-16 og P-20 kvalificerer sig til de individuelle Nordiske mesterskaber for piger i april.
 • Deltagere
  • Turneringen er åben for alle spillere, som opfylder alderskriterierne for at deltage, og som kan deltage iht. dette reglement, herunder EMT reglementet.
 • Termin
  • Pige-DM afholdes så vidt muligt i den næstsidste weekend i januar.
 • Regler for tilskuere, trænere og forældre
  • Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, bør være slået op og være synligt i spilleområdet:
  • Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler  som rørt brik eller ved tidsoverskridelse. KUN stævnets dommere må blande sig i partierne.
  • Tilskuere, trænere og forældre bør opholde sig på “tilskuerområder”, svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller at opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m.).  Eventuelt kan arrangøren lave fysiske afspærringer til spillebordene fra tilskuerområder.
  • Det er forbudt at drøfte partierne, herunder med spillerne, mens partierne er i gang.
  • Det er forbudt at fotografere og optage video bortset fra de første 10 minutter af hver runde.

I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (PC’er, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet p