Så er vi i gang

Dansk Skak Unions side for love og reglementer er nu offentlig tilgængelig, og fremover vil det være der, man kan hente de gældende reglementer.

Opdateringen er overdraget til Dansk Skakdommerforening, men ændringer og udvidelser foretages stadig af de respektive organer (Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen og Delegeretmødet).

Der foregår stadig tilpasninger af format og visning – de skulle gerne kunne ses som forbedringer, men alle gældende reglementer kan læses og downloades.

Undersiden “Enkeltmandsturneringer” er tilrettet og har nu en form, hvor alle reglementer kan læses direkte på den tilhørende side, og hvor de desuden kan downloades i pdf format. De øvrige undersider vil efterhånden blive tilpasset samme format.

Undersiden “Arkiv” giver adgang til Skakhåndbogen, der indeholder de hidtil gældende reglementer.

Har I kommentarer eller finder I fejl på dokumenterne, så skriv gerne en mail til danskskakdommerforening@gmail.com