Opdaterede reglementer

Hovedbestyrelsen godkendte på sit seneste møde forskellige ændringer til reglementer:

Der blev vedtaget et nyt reglement for Kvinde DM

EMT reglementet blev opdateret med nye grænser for betænkningstider (de følger Fides grænser), samt andre mindre tilpasninger til praksis.

DM reglementet blev opdateret med hensyn til kvalifikationskrav til Landsholdsklassen, og også her er der foretaget tilpasninger til praksis.

Reglementet for dommerlicens er revideret; dommerklasserne benævnes nu henholdsvis Kampdommer og Turneringsdommer, og der indført mere præcise krav til nødvendig praktik for erhvervelse af licensen.

Reglementerne findes på undersiden til skak.dk “Love” under menupunkterne “Reglementer” og “Generelle regler”. De hidtidige regler kan findes under “Arkiv”