NB: Der arrangeres et dommerkursus i Køge i weekenden 5-6. marts 2022, se indbydelse her: DSU turneringssystem (skak.dk)

Dansk Skak Union tilbyder to uddannelser til skakdommer, Dommerkursus I og Dommerkursus II

Dommerkursus I giver kompetence til tilrettelæggelse, ledelse og indberetning af enkeltmandsturneringer, inklusive rundelægning og ratingberegning samt til at lede selve afviklingen af turneringen som dommer (altså at overvåge spillet som dommer). Denne uddannelse er typisk det, som en klubs turneringsleder har brug for, idet han jo som oftest står for både tilrettelæggelse, indbydelse, anmeldelse, rundelægning og færdigmelding, samtidig med at han også er dommer i de enkelte partier.

Dommerkursus II giver kompetence til at lede selve afviklingen af partierne, altså som kampdommer. Denne uddannelse er beregnet til personer, der fungerer som kampledere ved holdkampe og som assisterende dommer ved større enkeltmandsturneringer eller lignende. 

Begge uddannelser består af en teoretisk del og en praktisk del.

Den teoretiske del tages som oftest som mail-korrespondancekursus, men der kan også arrangeres lokale weekendkurser, hvis en klub eller hovedkreds kan samle tilstrækkelig mange deltagere til dette (typisk vil et passende antal være 10).

Dommerkursus I består af 5 lektioner, hvor emnerne, turneringstilrettelæggelse, rundelægning, ratingberegning, indberetning samt FIDEs regler for skak gennemgås, og der gennemføres en kursusturnering med rundelægning i forskellige systemer. Hver lektion afsluttes med et sæt prøveopgaver.

Dommerkursus II består af 4 lektioner, hvor FIDEs regler for skak gennemgås. Hver lektion afsluttes med et sæt prøveopgaver.

Begge kurser afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås for at kunne gå videre til den praktiske del. Ved bestået prøve udstedes et licensbevis.

Den praktiske del klares for det meste lokalt, hvor aspiranten under overvågning af en licenshavende dommer leder en turnering eller et antal partier.

Dommerkursus I. Her skal aspiranten tilrettelægge, lede og afslutte to grupper i en enkeltmandsturnering under overvågning af en licenshavende dommer (med dommerlicens I).

Dommerkursus II. Her skal aspiranten være dommer i to holdkampe eller i en gruppe i en enkeltmandsturnering.

Ved tilfredsstillende virke underskriver den overvågende dommer licensbeviset og giver besked til ratingkartoteksføreren om bestået praktik.

Som email kursus koster Dommerkursus I 100kr og Dommerkursus II 50kr. Betaling sker ved start på kurset (opkrævning sendes sammen med lektion 1).

Ved lokale weekendkurser og lignende afhænger prisen af arrangementet.

For tilmelding til mailkurser eller for nærmere oplysninger om lokale kurser: dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com

På Dansk Skak Unions liste over dommere betegnes dommere med Dommerlicens I som TL (Turneringsleder) og dommere med Dommerlicens II som kampledere.

Derudover er der 3 betegnelser for FIDEs dommerklasser: NA står for National Arbiter, FA for FIDE Arbiter og IA for International Arbiter.

Se listen her:

DSU turneringssystem (skak.dk)

For at lede en FIDE-ratet turnering skal man være klassificeret som enten NA, FA eller IA.

FA og IA er titler, der tildeles af FIDE efter uddannelser i FIDE-regi og praktik efter FIDEs bestemmelser.

NA kan man blive efter indstilling fra det nationale forbund altså for vores vedkommende af Dansk Skak Union. Mindstekravet for at Dansk Skak Union indstiller en dommer er, at man har Dommerlicens I. Har man brug for at lede en FIDE ratet turnering og endnu ikke er registreret som NA, kan man henvende sig til Dansk Skak Unions Formand (formand@skak.dk).