Velkommen til Dansk Skak Unions hjemmeside med love og regler.

Her kan du finde vedtægter for Unionen samt reglementer for danske skakturneringer arrangeret af Dansk Skak Union eller af klubber under unionen.

For beskrivelse af turneringssystemer se her

For liste over skakdommere og detaljer om dommeruddannelse se her