Lovændringer pr 30. marts 2024 samt nyt ratingreglement pr. 1. juni.

På delegeretmødet den 30 marts 2024 blev der vedtaget lovændringer, der bragte lovene i trit med virkeligheden, idet udgivelsen af en skakalmanak og salg af skakartikler blev fjernet fra listen over opgaver; samtidig blev der ændret i beskrivelsen af Hovedbestyrelsens mødekalender og i kravene til indgivelse af forslag til behandling på delegeretmødet.

Ratingreglementet blev på hovedbestyrelsesmødet Palmesøndag ændret med virkning fra 1. juni, så det tilpasses den planlagte komprimering af ratingtallene, der effektueres fra denne dato. Komprimeringen iværksættes som en naturlig opfølgning på den tilsvarende ændring i Fides ratingsystem, der blev iværksat pr 1. marts. Indtil 1. juni er begge ratingreglementer synlige her på siden under “generelle regler”.