Bestemmelser for Ungdoms Grandprix (U-GP), U-GP-Hovedkredsfinalen og U-GP-Superskakweekend

På Hovedbestyrelsesmødet d. 12. november 2017 besluttedes det ikke at afholde fælles Ungdoms-GP stævner, og lade hovedkredsene selv administrere de lokale stævner. Dette reglement anvendes altså ikke.

 1. U-GP-Hovedkredsfinalen og U-GP-Superskakweekend

U-GP Hovedkredsfinalen afholdes som et 1-dags-stævne en lørdag eller søndag i maj.

U-GP Hovedkredsfinalen skal annonceres forud i DSU’s Turneringssystem og Kalender. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates med dansk hurtigskakrating.

U-GP-Superskakweekend afholdes 2. weekend i juni. U-GP-Superskakweekend er en inspirations/træningsweekend for vinderne af de fire aldersgrupper fra samtlige hovedkredse. U-GP Superskakweekend annonceres forud i DSU’s Turneringssystem og Kalender.

 • Grupper og deltagere

Der spilles i aldersopdelte grupper (ikke kønsopdelt i drenge/piger) efter følgende aldersrækker: U-08, U-10, U-12, U-14 – For spillere som fylder hhv. 8, 10, 12, 14 (eller er yngre) i året, den pågældende sæson starter.

I hver af disse åbne grupper kåres vinderen som ”U-xx U-GP-Mester”.

U-GP Hovedkredsfinalen er åben for alle spillere, som

opfylder alderskriterierne for at deltage og

som har deltaget i mindst 2 U-GP stævner i sæsonen fra september året inden og frem til U-GP Hovedkredsfinalestævnet.

 • Turneringsform

Turneringen spilles som hurtigskak i en Monrad/Schweizer gruppe for hver aldersrække.

U-08 og U-10 spiller med 15 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 20 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 7 – 9 runder (vælges af arrangøren).

U-12 og U14 spiller med 20 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 25 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 5 – 7 runder (vælges af arrangøren).

Der spilles efter DSU’s regler for hurtigskak, med den undtagelse at ulovligt træk først fører til tab ved det 2. ulovlige træk af spilleren i et parti.

Alle grupper rates i DSU med dansk hurtigskakrating.

 • U-GP point, placeringer og vindere

I de lokale U-GP’er og i U-GP Hovedkredsfinalen tildeles U-GP point i hver aldersrække efter nedenstående skala.

Nr. 1 får 10 U-GP point

Nr. 2 får 8 U-GP point

Nr. 3 får 6 U-GP point

Nr. 4 får 5 U-GP point

Nr. 5 får 4 U-GP point

Nr. 6 får 3 U-GP point

Nr. 7 får 2 U-GP point

Nr. 8 og alle øvrige deltagere får 1 U-GP point

Placeringen i hver aldersrække ved U-GP Hovedkredsfinalen udregnes ved U-GP point, scoret i sæsonen fra september året inden og frem til U-GP Hovedkredsfinalestævnet som summen af

U-GP point scoret i de to bedste resultater fra lokale U-GP’er i sæsonen og

U-GP scoren i U-GP Hovedkredsfinalen ganget med 2.

To førstepladser i lokale U-GP stævner samt en sejr i U-GP Hovedkredsfinalen vil således give 40 U-GP point.

Vinderen i hver aldersrække i U-GP Hovedkredsfinalen er den spiller, der efter denne beregningsmetode opnår det højeste antal point. Ved ligestilling afgøres 1.pladsen af, hvem af de involvere spillere, der er placeret bedst i U-GP Hovedkredsfinalen, og ved ligestilling også i de scorede (bræt-)point findes vinderen ved korrektionsberegning. Det benyttede program til rundelægning samt korrektionsmetoden skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde.

 • U-GP stævner, deltagere og hurtigskakrating

U-GP stævner arrangeres af hovedkredsene i sæsonen fra september og frem til U-GP Hovedkredsfinalen i maj, i de samme aldersrækker, som gælder for finalestævnet i maj. U-GP stævner spilles som hurtigskakstævner, efter FIDE’s definition af hurtigskak, men ikke nødvendigvis med samme betænkningstid som i U-GP Hovedkredsfinalen.

Alle unge spillere, der opfylder alderskriterierne, kan deltage i U-GP stævnerne. Deltagelse er således ikke begrænset til hovedkredsens spillere og heller ikke til DSU-medlemmer.

Alle U-GP stævner skal annonceres forud i DSU’s Turneringssystem og Kalender. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates med dansk hurtigskakrating.

På DSU’s hjemmeside er en samlet oversigt over U-GP stillingerne i aldersrækkerne på landsplan baseret på indberetninger fra de lokale U-GP stævner.

DSU’s ungdomsansvarlige er ansvarlig for vedligeholdelse af den samlede oversigt over U-GP stillingerne igennem sæsonen.

 • Regler for tilskuere, trænere og forældre
 • Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, bør være slået op og synlige i spilleområdet:
 • Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler som rørt brik eller ved tidsoverskridelse. KUN stævnets dommere må blande sig i partierne.
 • Tilskuere, trænere og forældre skal opholde sig på “tilskuerområder”, svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller at opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m.). Eventuelt kan arrangøren lave fysiske afspærringer til spiller bordene fra tilskuerområder.
 • Det er forbudt at drøfte partierne med spillerne, mens partierne er i gang.
 • Det er forbudt at fotografere (og optage video) bortset fra de første 10 minutter af hver runde.
 • I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (PC’er, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet på lydløs).