Reglement for Ungdoms-Hold-DM

§ 1.  Stævnets navn og afholdelse

Stævnets navn er Dansk Skak Unions Ungdoms-Hold-DM (i kort form U-Hold-DM). Stævnet afholdes hvert år en lørdag i januar.

Stævnet afholdes i to aldersrækker, hhv. U10 og U14, idet spillerne på hvert hold højst må fylde hhv. 10 år og 14 år i året for afholdelsen af stævnet.

Ungdoms-Hold-DM skal annonceres i DSU’s Turneringssystem og Kalender af arrangøren senest 3 måneder før stævnets afholdelse. Resultaterne skal registreres i Turneringssystemet og rates med dansk hurtigskakrating.

Arrangøren udpeges af DSU.

§ 2.   Deltagelse i stævnet

Hver hovedkreds tilmelder hold i de to aldersrækker. Der er fri tilmelding.

§ 3.  Rejseudgifter

Ungdoms-Hold-DM er baseret på brugerbetaling således at hvert hold betaler indskud og egne rejseudgifter m.v. Det er op til den enkelte hovedkreds, om der skal gives tilskud til nogle deltagende hold fra hovedkredsen.

§ 4. Placering og Præmier

Dansk Skak Union udsætter præmier i form af medaljer til spillerne til de 3 bedst placerede hold i hver aldersrække. Placeringen afgøres ved brætpoint, derefter matchpoint, og ved fortsat ligestilling indbyrdes kamp; er denne endt uafgjort vægtes resultatet på bræt 1 højest, derefter bræt 2 og så fremdeles. Ved fuldstændig ligestilling deles placeringen.

§ 5.  Turneringsform og Spilletider

Turneringen spilles som hurtigskak i en Monrad/Schweizer gruppe for hver aldersrække.

U-10 spiller med 15 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 20 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 7 – 9 runder (vælges af arrangøren).

U14 spiller med 20 min. pr. spiller til hele partiet + 5 sek. pr. træk (alternativt 25 min. til hele partiet, hvis der ikke forefindes digitale skakure). Der spilles 5 – 7 runder (vælges af arrangøren).

Der spilles efter DSU’s regler for hurtigskak, med den undtagelse at ulovligt træk først fører til tab ved det 2. ulovlige træk af spilleren i et parti.

Alle grupper rates i DSU med dansk hurtigskakrating.

§ 6.  Holdene

Holdene består af 4 spillere, som opfylder alderskriteriet for den aldersrække, holdet stiller op i. Dvs. ingen spiller på hhv. U10 og U14 hold må fylde mere end 10 år hhv. 14 år i året for stævnets afholdelse.

Der spilles ikke i drenge- og pigerække – holdene er blandede hold.

§ 7.  Regler for tilskuere, trænere og forældre

  1. Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, bør være slået op og synlige i spilleområdet:
  2. Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler som rørt brik eller ved tidsoverskridelse. KUN stævnets dommere må blande sig i partierne.
  3. Tilskuere, trænere og forældre skal opholde sig på “tilskuerområder”, svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller at opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m.). Eventuelt kan arrangøren lave fysiske afspærringer til spiller bordene fra tilskuerområder.
  4. Det er forbudt at drøfte partierne med spillerne, mens partierne er i gang.
  5. Det er forbudt at fotografere (og optage video) bortset fra de første 10 minutter af hver runde.
  6. I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (PC’er, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet på lydløs).