Bestemmelser for Senior-DM

Der deltager mindst 8 spillere som spiller 7 runder efter Schweizersystemet. Der spilles efter FIDE’s regler for skakspillet med en betænkningstid på 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter til resten af partiet. Herudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Berettiget til at deltage er spillere, der er fyldt 50 år senest det år, hvor turneringen afvikles.

Der spilles i 2 grupper – den ene for spillere, der er fyldt 50 senest det år, hvor turneringen afvikles. Den anden gruppe er for spillere, der er fyldt 65 år senest det år, hvor turneringen afvikles.

Hvis der ikke er mindst 8 spillere i hver gruppe, slås grupperne sammen og alle spiller i samme gruppe.

Vinder af turneringen er den spiller, som har opnået flest points. Ved ligestilling i points anvendes almindelig korrektionsberegning. Ved fortsat ligestilling deles præmie og titel. Vinderen erhverver titlen ”Danmarksmester 50+ henholdsvis Danmarksmester 65+”.

I tillæg til præmier kan der ydes tilskud til deltagelse i internationale 50+ eller 65+ turneringer.

Turneringen er åben for deltagelse af udenlandske spillere. Titlen og tilskud til deltagelse i internationale turneringer kan kun vindes af spillere, der er registrerede i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet.