1. Dommeren har pligt til:

a. At påse, at nærværende spilleregler overholdes.

b. At overvåge kampens gang, at fastslå tidsoverskridelse.

c. At iværksætte de afgørelser, som han træffer i de stridsspørgsmål, som kan fremkomme i løbet af kampen.

d. At pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende regler.

e. At sikre, at reglementet er til stede i spillelokalet ved kampens afvikling.

2. Før kampene begynder skal han:

a. Sikre sig at spillerne er anbragt således, at de ikke generer hinanden eller generes af tilskuere.

b. Påse at resultatkortet er udfyldt med alle spilleres navne

3. Han skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt. I de kampe turneringslederen har fastsat indlevering af partiafskrifter, skal begge parter aflevere en korrekt, letlæselig afskrift af partiet til dommeren.

Den arrangerende klub er ansvarlig for at partiafskrifterne kommer turneringslederen i hænde i henhold til reglementet

Han skal ved kampens start anmode spillere og tilskuere om at slukke mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr.

4. Han skal starte alle ure ved spilletidens begyndelse, uanset om alle spillere er mødt.

5. Han skal sørge for, at der er ro i spillelokalet.

6. Dommeren skal påse, at partiernes resultater påføres resultatkortet, at resultatkortet underskrives af holdlederne og af dommeren selv, samt at resultatet indberettes og kortet indsendes eller opbevares efter de retningslinjer, der er angivet på kortet. Overholdes de angivne frister ikke, kan turneringslederen idømme den arrangerende klub en bøde svarende til 1/3 af turneringsindskuddet.

7. Ved indberetning af resultatet via hjemmesiden, skal det anføres hvis der under kampen har været uregelmæssigheder.

8. Resultatkortet skal ikke indsendes medmindre turneringslederen beder om det. Kortet opbevares af den arrangerende klub indtil sæsonen er overstået.