Afvikles som en del af kandidatklassen ved DM standard; se dette reglements § 37.