Bestemmelser for Ungdoms-DM

Version marts 2021, tilpasset visning på hjemmeside.

 1. Grupper og DM-titler
  1. Åbne grupper (drenge og piger):
   U-08, U-10, U-12, U-14, U-16 og U-19 – For spillere som fylder hhv. 8, 10, 12, 14, 16 og 18 (eller er yngre) i året for stævnets afholdelse.
  1. I hver af disse åbne grupper kåres en ”U-xx Ungdoms-Danmarksmester”, såfremt der er mindst 3 deltagere.
 2. Turneringsform
  1. Turneringen spilles efter reglerne i EMT reglementet, og der spilles i de nævnte grupper efter schweizersystemet eller monradsystemet. Det benyttede program til rundelægning samt korrektionsmetoden skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde.
  1. Det bør tilstræbes, at grupper ikke slås sammen på tværs af alderstrinnene. Titler, præmier, placeringer og kvalifikationer i hver gruppe afgøres uafhængigt af om grupper spiller sammen eller hver for sig.
  1. U-08, U-10 og U-12 spiller 7 runder med 45 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk, mens U-14, U-16 og U-19 spiller 5 runder med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.
  1. Turneringen afholdes over en weekend med 1. runde fredag aften og med 2 runder lørdag hhv. søndag i de ældste grupper og 3 runder lørdag hhv. søndag i de yngste grupper.
  1. Der spilles efter FIDE’s regler for skak således som disse findes oversat i Skakhåndbogen. Der er noteringspligt bortset fra i U-08, hvor spillerne dog gerne må notere alligevel.
  1. Alle grupper rates i DSU, og alle de grupper, der opfylder betingelserne for FIDE-rating, FIDE-rates.
 3. Titler, placeringer, præmier og kvalifikationer
  1. Vinderen i hver gruppe er den spiller, der har scoret flest point, og Danmarksmester-titlerne tilfalder vinderne i de enkelte grupper. Ved ligestilling findes vinderen ved korrektionsberegning.
  1. U-DM titler kan kun vindes af spillere, som
   1. er medlemmer af Dansk Skak Union, og
   1.  er bosiddende i Rigsfællesskabet eller er dansk statsborger, og
   1. såfremt de er registreret i FIDE, er registreret som repræsenterede en del af Rigsfællesskabet.
  1. Alle øvrige placeringer afgøres efter scorede point og derefter ved korrektion. I alle grupper tilfalder guld-, sølv, og bronze-placeringerne de 3 øverst placerede spillere i gruppen.
  1. De 2 øverst placerede i hver gruppe kvalificerer sig til de individuelle Nordiske mesterskaber for ungdom.
 4. Deltagere
  1. Turneringen er åben for alle spillere, som opfylder alderskriterierne for at deltage, og som kan deltage iht. dette reglement, herunder EMT reglementet.
 5. Termin
  1. Ungdoms-DM skal afholdes så vidt muligt i den første weekend i oktober.
 6. Regler for tilskuere, trænere og forældre
 7. Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, bør være slået op og synlige i spilleområdet:
 8. Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler som rørt brik eller ved tidsoverskridelse. KUN stævnets dommere må blande sig i partierne.
 9. Tilskuere, trænere og forældre skal opholde sig på “tilskuerområder”, svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller at opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m.). Eventuelt kan arrangøren lave fysiske afspærringer til spiller bordene fra tilskuerområder.
 10. Det er forbudt at drøfte partierne med spillerne, mens partierne er i gang.
 11. Det er forbudt at fotografere (og optage video) bortset fra de første 10 minutter af hver runde.
 12. I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (PC’er, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet på lydløs).