Opdaterede og nye reglementer april 2023

Der er foretaget nogle justeringer af betingelserne for opnåelse af kandidatresultat, og i den forbindelse er tabel 2 i ratingreglementet blevet ændret.

Reglementet for DM i hurtigskak er erstattet af et nyt fælles reglement for DM i lyn og hurtigskak.