Ændring af krav for opnåelse af kandidatresultat

Hovedbestyrelsen har på sit Langfredagsmøde vedtaget et forslag om ændring ar kriterierne for opnåelse af kandidatresultat. Ændringen går på at kriteriet nu alene er baseret på en præstationsrating på mindst 2350 over 5 partier. EMT reglementets §26 er opdateret. Se EMT reglementet her.